Kontorer

Lønnskalender

Lønn utbetales en gang pr. måned.
Feriepengene utbetales 23. juni 2017.
 • 9. januar
 • 9. februar
 • 9. mars
 • 7. april
 • 9. mai
 • 9. juni
 • 7. juli
 • 9. august
 • 8. september
 • 9. oktober
 • 9. november
 • 8. desember (halv skatt)